top of page

Szabályok

 

 

Általános szabályok

 

 1. A pálya mérete: 21x15 méter.

 2. A gyűrűk egymástól 15 méterre helyezkednek el. A két gyűrű mögött így 3-3 méter marad. A gyűrű korfball típusú, tehát körbe lehet úszni.

 3. Egyszerre 5-5 játékos tartózkodhat a vízben (edzéseket min. 6 fő részvételével tartunk).

 4. A félidők elején a labdát a csapatok ráúszással hozzák el.

 5. Támadóidő nincs.

 6. A cserét csak a támadó csapat végezhet, a saját gyűrű vonalában akkor mehet vízbe a cserejátékos, ha a vízben lévő eléri a medence szélét.

Speciális szabályok

 

 1. A mérkőzés dőtartama: A mérkőzések 15 pontig tartanak, amelyet 1 pont különbséggel is meg lehet nyerni.

 2. Pont érték: A mezőnykosár 2 pontot, 4 méteren kívülről esett találat 3 pontot ér. A 4m-es sikeres büntetődobás 1 pont.

 3. „3 másodperces szabály”: A gyűrűt körbe lehet úszni. A gyűrű körül 2 méteres körben érvényes a kosárlabdából ismert 3 másodperces szabály, azaz a támadó labda nélkül statikusan nem várakozhat ebben a zónában 3 mp-nél többet, csak átúszhat a zónán passzra várva. A védőre ez nem vonatkozik.

 4. „Indítás”: Kosárszerzés után a saját gyűrű vonala mögül passzal indítható a támadás (kivéve 3 fős csapat a 3 a 4 elleni játékban). Fontos, hogy a támadók, csak a labda kiadásakor léphetik át a félpályát.

 5. „Félpálya szabály”: A gyűrű vonala mögül csak saját térfélre passzolható a labda. A szabály megsértése esetén a fair play szellemében újra támadhat a csapat a saját gyűrűjük vonala mögül.

  1. A szabály nem csak a kosárszerzés utáni indításra vonatkozik!

  2. A gyors letámadás egy rövid (félpályán belüli) és egy hosszú passzal oldható meg.

 6. „Hokis szabály”: Támadni csak a saját térfélről szabad, azaz labdavesztés (vagy kosárszerzés) esetén minden támadónak vissza kell úsznia a felezővonalig. E nélkül a következő támadás során a játékos lesen van, és amíg a félpályáig való visszaúszást nem teljesíti, addig az új támadás során nem lehet megjátszani.

  1. Kosárszerzés esetén a támadó a labda játékba hozatalát (lásd indítás) követően lépheti csak át a félpályát

  2. A támadás indítása esetén a labda megszerzését (birtoklását) követően lépheti át a támadócsapat a félpályát.

  3. Az ellenfél térfelén szerzett labdára ez a szabály NEM vonatkozik. Ellenfél térfelén szerzett labdának minősül: a támadó térfélen szerzett labda, abban az esetben is, ha a labdaszerzés a támadó csapat visszapassza közben történik vagy a támadótérfélen nem birtokolta a labdát a támadócsapat! (azaz a labdaszerzés helye számít)

 7. "Lépéshiba": labdával a kézben nem lehet úszni, a birtokban lévő labdát le kell tenni a vízre, így lehet csak vele haladni. Ha a labdát birtokló játékos 1 méternél többet halad a vízben úgy, hogy a kezében van a labda, lépéshibát követ el.

 8. "Kétszer indulás": A labdát birtokló játékos a vízre tette a labdát, majd így halad vele és azt újra felveszi a kezébe, ezután csak akkor indulhat el újra arról a helyről, ha eldobja a labdát maga elé, passzol, vagy rádobja. Tehát a labda kiemelése és újra vízre rakása a tiltott.

 9. Gyűrű mozgása: a gyűrű mozgatása szabálytalan.

  1. Kosarat kell ítélni: ha a védő az ellenfél rádobásánál szándékosan mozgatja a gyűrűt.

  2. Büntetődobást kell ítélni: ha a védő véletlenül, ziccerdobásnál (2m-en belüli dobás) mozdítja meg a gyűrűt vagy 2 m-en kívüli dobásnál a kísérlet gyűrűt talál.

  3. Szabaddobást kell ítélni: ha a védő 2m-en kívüli rádobás közben mozdítja meg véletlenül a gyűrűt és a rádobás nem talál gyűrűt.

 10. 3 a 4 elleni játékban a 3 fős csapatra vonatkozó specialitások:

  1. Önindítás elfogadott a kapott kosár után.

  2. Nem kell passzolni fault esetén, azaz szabaddobáskor (a szabaddobás közvetlenül kosárra dobható).

  3. A 3 fős csapat kosárszerzése esetén a játék akkor indul újra, amikor a kosarat szerzett csapat játékosai visszaúsznak a saját térfelükre.

Szabálytalanságok, megengedett testi kontaktus

Szabaddobás:

Passzolással (kivéve 3 fős csapatok) újra kezdhető a támadás. A szabaddobást 5 mp-en belül el kell végezni!

 • Bármely szabály megszegése fault-ot jelent, amelynek szankciója a szabaddobás. Ez esetben a védő nem birtokolhatja, nem viheti el a labdát, hanem el kell engednie vagy a szabálytalanságot elszenvedett játékosnak haladéktalanul oda kell adnia.

 • A fault-ot kizárólag az érintett mondhatja be, aki saját döntése alapján továbbviheti az akciót, azaz választhatja az előnyszabályt. Ebben az esetben később nem mondhatja be visszamenőlegesen a faultot. Előnyszabály nem alkalmazható, az ellenfél víz alá nyomása esetén! Kétes szituációban, ha nem történt fault, a játék folytonossága miatt mondja hangosan, hogy: MEHET!

 • A létszámhátrányban lévő 3 fős csapat (3 a 4 elleni játékban) a szabaddobást közvetlenül rádobhatja, nem kötelező passzolni!

 

Nevesített szabálytalanságok, amelyek szankciója a szabaddobás:

 

 • Mezőnyjátékban az ellenfélre támaszkodás karral, meglökése kézzel, testtel, akár víz alatt, vagy víz felett.

 • Az ellenfél fogása, akadályozása az úszásban.

 • Az ellenfél vállvonala feletti átnyúlás (hátulról).

 • Ellenfél víz alá nyomása (ez esetben nem alkalmazható előnyszabály!)

 • 3 pontos dobókísérlet közbeni szabálytalanság. Ez esetben a szabaddobást közvetlenül rá is lehet dobni, nem kötelező passzolni!

 • Dobókísérletnél, amennyiben a szabálytalanság a dobómozdulat lendületével, a labda eldobása után történik, úgy annak a szankciója szabaddobás.

 • 1 mp-nél hosszabb ideig víz alá vitt labda.

 • Lábbal érintett labda.

 

Büntetődobás:

4 m-es büntető dobás: A második dobás lepattanójáért szabadon küzdhet mindkét csapat. Ha a második dobás nem érinti a gyűrűt, akkor érvénytelennek minősül és az ellenfél indíthat támadást.

 

Büntetődobás esetei:

 • Ziccer fault: A gyűrű 2m-en belüli zónájában a védőhiba, ennek szankciója a 4m-es büntetődobás. Ebben az esetben elegendő, ha a támadó birtokolja a labdát, nem kell a dobómozdulatot elkezdenie.

 • Dobófault: 2 pontos dobókísérlet közbeni szabálytalanság(Az ellenfélre támaszkodás karral, meglökése kézzel, testtel, akár víz alatt, vagy víz felett, az ellenfél felé fröcskölés. A dobás közbeni szabálytalanság büntetődobást eredményez. Amennyiben a dobómozdulat lendületével, a labda eldobása után történik a kontakt, úgy annak a szankciója szabaddobás.)

 • Amennyiben szabaddobásnál a vétkes csapat játékosa nem engedi el azonnal a labdát vagy nem adja a szabaddobással jövő játékos kezébe (vagy eldobja, a labdát nem a szabálytalanságot elszenvedett játékosnak adja), akkor a sima fault helyett dobó fault!

Büntetődobás + félpályáról szabaddobás:

A kosárlabda „sportszerűtlen” faultja analógiájára: A tiszta ziccerben gyűrűre törő játékossal szemben történő szándékos, hátulról vagy oldalról történő szabálytalanság szankciója: 2 büntetődobás + a vétlen csapat a félpályáról a büntetők után szabaddobással jön (kivétel: ha a második dobókísérlet sikertelen, a lepattanót a büntetőt dobó csapat szerzi meg, akkor megszakítás nélkül folytatódhat a játék).

 

Engedett kontaktok:

 • A vízilabdából átvéve viszont nem minősül szabálytalannak a testtel való érintkezés vagy ütközés a fair play határain belül.

 • Váll szélességű testtel feltartás, védekezés, kizárás.

 • Enyhe helyezkedés, eltartás karral is lehetséges, amennyiben abból indul az úszómozdulat. Kézzel, könyökkel, lábbal viszont TILOS előnyt szerezni!

bottom of page